Van de bestuurstafel 21 december

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 21 december.

> De Algemene Leden Vergadering, ALV, van maandag 7 december is geëvalueerd.

> De status van de betaling van de contributies voor de 1e helft van het seizoen 2015/2016, juli tot en met december 2015, of, voor een aantal leden, voor het hele seizoen 2015/2016, juli 2015 tot en met juni 2016. Inmiddels zijn de herinneringen verzonden en zijn er al een beperkt aantal betalingen binnen.
Betaling van de contributies voorkomt voor jullie en de vereniging onnodige en vervelende problemen.
Het niet betalen van de verschuldigde contributies betekent niet spelen, dit conform eerder gepubliceerde richtlijnen.

> Gedurende de komende maanden zullen er een aantal kleine investeringen in ons clubhuis worden gedaan. Denk hierbij aan bordjes in de kleedkamers betreffende de verantwoordelijk van de vereniging, uitbreiding en aanpassing van het assortiment en duidelijkere veldaanduiding.

> Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor het plaatsen van een koffiemachine op de begane grond, welke op doordeweekse avonden kan worden gebruikt. Tegen betaling kunnen dan consumpties worden verkregen.

> Per 1 januari 2016 worden de huidige papieren consumptiebonnen afgeschaft en vervangen door muntjes. De muntjes zullen worden uitgegeven conform zoals beschreven in het gepubliceerde artikel over vrijwilligersbeleid.
Nadere informatie over de uitgifte van deze munten alsmede de geldigheid van de papieren consumptiebonnen volgt in een apart artikel. Deze informatie zal worden gepubliceerd via de reguliere communicatiemiddelen van de SV Eemnes.

>De status van de invoering van het ballenplan voor intrap- en trainingsballen voor alle elftallen.
Voor de dames en heren senioren is dit plan inmiddels afgerond. Het is teleurstellend om te moeten schrijven dat de rekken moedwillig kapot worden gemaakt. Er staat niet bij wie dit heeft gedaan.
Voor de jeugdelftallen is dit nagenoeg afgerond. De rekken voor de F-pupillen zijn geleverd, tijdens de Kerstvakantie zullen de benodigde ballen, 9 of 10 per team, worden opgepompt, gemarkeerd en in de desbetreffende rekken worden opgeslagen. Voor de E-pupillen teams zijn de rekken verbreed waardoor de capaciteit op 9 ballen per team wordt gebracht.
Voor de D-pupillen D3 tot en met de D5 zullen de ballen worden vervangen c.q. aangevuld.
In 2016 kunnen we dan starten met voldoende en kwalitatief goede ballen per team waarbij elk team haar eigen ballen heeft, en hier dan ook verantwoordelijk is.

> Een herhaling van de laatste opmerking in ‘Van de bestuurstafel van 9 november’ en ‘Van de bestuurstafel van 30 november’. Aan het eind van de zaterdagmiddag is ons complex een opslagplaats (rommelplaats) van lege gebruikte plastic flesjes, lege zakken chips, stokjes van lolly’s, plastic bekers etc. Met name op het bengelveldje en rond de dug-outs op de 3 velden ligt veel rommel. Graag de spullen na gebruik deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken en dan in de plastic zakken. Met ons allen houden we ons complex schoon.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.