Van de bestuurstafel 22 december 2014

Maandag 22 december heeft het bestuur, voor de laatste maal in 2014, vergaderd.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

Ons clubhuis ziet er wederom prachtig uit in kerstachtige en winterse sfeer.

De mogelijkheden voor de uitbreiding van het aantal fietsenrekken. Met name de situatie op zaterdag tussen 8.30 uur en 14.30 uur is nijpend. Er zijn te weinig mogelijkheden voor het fatsoenlijk plaatsen van de fietsen waardoor de fietsen op plaatsen worden gezet welke de
doorgang, of het openen van het hek in noodsituaties, belemmeren. Of de ruimte achter de fietsenrekken zal worden gebruikt, of er zullen fietsenrekken worden geplaatst tegen het clubhuis.
Daarnaast is een punt van aandacht de kosten van de fietsenrekken.

De status van de achterstallige contributies seizoen 2013/2014, en ouder, is wederom besproken. Het uitstaande saldo per 22 december 2014 is fors minder dan ten opzichte van het saldo per 30 juni 2014. Verdere stappen zullen de komende weken worden uitgevoerd.

De acceptgiro’s en de automatische incasso’s voor de 1e helft van het seizoen 2014/2015 zijn in december uitgestuurd. De acceptgiro’s en de automatische incasso’s voor de 2e helft van het seizoen 2014/2015 zullen medio februari uitgaan en worden verwerkt.

De evaluatie van de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 3 december. De conceptnotulen zullen eind januari/begin februari worden gepubliceerd.

De volgende afspraak met de gemeente over de vervanging van de velden zal naar verwachting in januari zijn.

Het bestuur heeft het voorstel voor de intrapballen verder uitgewerkt. Twee punten zullen de komende weken verder worden onderzocht. De verwachting is dat het voorstel rond medio januari is afgerond en zal worden gepubliceerd.

De procedure met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG, zal begin 2015 worden uitgewerkt, en zal via de vereniging lopen. Iedereen waarvan het de bedoeling is dat hij/zij een VOG moet hebben, zal hiervoor persoonlijk worden benaderd.

De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 10 januari van 16.00 – 18.00 uur. Kom en breng met ons allen een Nieuwjaarstoast uit. Noteer deze datum in de agenda!

De sponsoravond zal worden gehouden op vrijdag 13 februari.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies

Namens het bestuur