Van de bestuurstafel 24 maart 2014

Maandag 24 maart heeft het bestuur vergaderd en deze vergadering stond met name in het teken van de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 28 maart.

De te behandelen punten tijdens deze ALV zijn:

 • Goedkeuren conceptnotulen ALV 20 december 2013;
 • Goedkeuren nieuwe statuten;
 • Informatie toekomst en beheer en onderhoud velden SV Eemnes;
 • Goedkeuren een paar te nemen maatregelen zaalvoetbal.

Het bestuur belooft u een informatieve en leuke ALV.
Wij rekenen op jullie komst, we starten om 20.00 uur, het clubhuis is open vanaf 19.30 uur.

Afgelopen zaterdag hebben we weer een succesvolle dag gehad in ons clubhuis.

 • Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en in het bijzonder de medewerksters en medewerkers van het clubhuis alsmede de dames welke afgelopen zaterdag de broodjes shoarma hebben verzorgd.
 • Zeer teleurstellend was om zaterdag aan het eind van de middag te moeten constateren dat het wedstrijdsecretariaat een grote rotzooi was. Wij verzoeken de desbetreffende elftallen hun spullen ordentelijk op te ruimen en bovendien de heetwater koker uit te zetten. Het aan laten staan van de waterkoker kan ernstige consequenties hebben.
 • Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden van het nieuwe begeleidingsteam van de seniorenselectie. Het bestuur wordt hierbij uitsluitend geïnformeerd over de planning van de activiteiten.
 • Besloten wordt om de AED op één vaste plek te installeren. Deze plek is in de gang van de kleedkamers met als argument dat de AED, naast de zaterdagen, dan ook doordeweeks beschikbaar is.
 • De ontwikkelingen van de diverse aspecten in het clubhuis worden besproken, alsmede diverse aspecten van de keukeninrichting. Een punt van aandacht bij de keukeninrichting is de beschikbaarheid en kwaliteit van de elektriciteit.
 • De status van de aansluiting van de electra voor de verlichting van de velden wordt besproken. Een lastige situatie met de rol en verantwoordelijkheden van de leveranciers en de gemeente.
 • De geplande aanpassingen van het wedstrijdsecretariaat worden besproken.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur