Van de bestuurstafel 26 mei 2014

Maandag 26 mei heeft het bestuur vergaderd. Deze vergadering stond hoofdzakelijk in het teken van de conceptbegroting seizoen 2014/15 en de verdere voorbereiding van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, ALV, van 27 juni.

 • Een tweede versie van de conceptbegroting voor het seizoen 2014/15 is gemaakt door de penningmeester. Deze conceptbegroting laat een forse stijging van de kosten zien. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een tweetal punten:
  1. Een verhoging van de afdracht per lid aan de KNVB;
  2. Gedurende de komende jaren zal een significante voorziening moeten worden opgebouwd om te voorzien in het dan straks noodzakelijk onderhoud van het clubhuis en kleedkamers alsmede de technische infrastructuur. In de afgelopen 2 jaar zijn hiervoor onvoldoende financiële middelen gereserveerd.
  In deze conceptbegroting wordt geen rekening met een wijziging in de huidige velden, ook volgend jaar hebben we de beschikking over twee grasvelden en één kunstgrasveld.
 • De afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Eemnes heeft de aanvraag voor het plaatsen van een tassenrek op het complex van de SV Eemnes goedgekeurd onder voorbehoud dat binnen 6 weken na publicatie van het besluit geen gemotiveerd bezwaarschrift wordt ingediend. Na het verstrijken van deze termijn zal op een nader moment worden aangevangen met de bouw en installatie van het tassenrek.
  Als het tassenrek gereed is dienen de tassen in dit rek te worden gezet en niet meer bij de trap.
 • Alle ter beschikking staande informatie van de leden van de SV Eemnes zal de komende maanden in één systeem worden gezet, namelijk Sportlink, wat ook als centraal informatiesysteem door de KNVB wordt gebruikt.
  Met zijn allen ondervinden we regelmatig de nadelen van het ontbreken van één centrale bron met gegevens van de leden bij de SV Eemnes. Met één centrale bron zullen deze nadelen grotendeels moeten verdwijnen. Jullie medewerking is straks van doorslaggevend belang voor de volledigheid en juistheid van de gegevens in Sportlink. We zullen jullie hierover apart nog informeren.
 • Volgend seizoen zal de Nieuwsbrief gemiddeld één keer in de drie weken verschijnen. De Nieuwsbrief zal een meer informatief karakter gaan krijgen, met natuurlijk het wedstrijdprogramma, en daarnaast met veel lezenswaardigheden.
  De wedstrijdverslagen zullen alleen beschikbaar zijn via de website.
  De actualiteit zal bepaald worden door de informatie op onze website en onze clubapp komend seizoen.
  Het redactieteam blijft dan ook bestaan uit: Nelly en Arnold van de Vooren, Paul ten Have, Rudy Algera en Frans Nauta!
  Het bestuur wil alle vrijwilligers die verbonden zijn aan het maken van de Nieuwsbrief wederom zeer bedanken voor al het werk dat ook dit seizoen is verricht, en ziet uit naar de samenwerking in het komend seizoen!
 • Een dezer weken zal een aanvang worden gemaakt met de realisatie van de nieuwe inrichting van het clubhuis zoals deze ter inzage en opmerking in het clubhuis heeft gelegen. Het zou mooi zijn als voor aanvang van het seizoen 2014/15 dit gereed is.
  De sponsoring wordt verzorgd door de Club van 100.
 • Zaterdag 24 mei is de BEL-cup voor het eerst sinds de start in 2009 gewonnen door SV Eemnes. Om de BEL-cup wordt jaarlijks gestreden door de kabouters tot en met C-junioren van BVV’31, SV Laren’99 en SV Eemnes. De trotse voorzitter van de jeugdcommissie Wijnand van Wegen mocht van de wethouder mevrouw de Ridder van Blaricum de fel begeerde trofee in ontvangst nemen.
 • De volgende ALV zal worden gehouden op vrijdag 27 juni om 20.00 uur. Noteer deze dag en dit tijdstip in je agenda, het is belangrijk voor jou en de SV Eemnes dat je komt.

De volgende evenementen willen we graag onder jullie aandacht brengen.

 • Het 1e heeft de dubbel tegen D.O.S.C. uit Den Dolder gewonnen, eerst werd thuis met 4-1 gewonnen en 1 week later werd de uitwedstrijd ook winnend afgesloten met 3-1. Een klinkend resultaat.
  Zaterdag 31 mei speelt het 1e nu eerst uit tegen De Meer waarna 1 week later op 7 juni de thuiswedstrijd wordt gespeeld.
  Het worden de belangrijke en beslissende wedstrijden voor behoud van de 3e klasse , het 1e kan jullie steun prima gebruiken, kom ze aanmoedigen.
 • Vergeet niet zaterdagmiddag en avond 14 juni te noteren in jullie agenda. Dit is de afsluiting van het seizoen 2013/14 met een BBQ, de huldiging van de werker van het jaar en de Arie Pijl plak, de huldiging van de kampioenen van het seizoen 2013/14 en als afsluiting een feestavond.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur