Van de bestuurstafel 27 november 2014

Donderdag 27 november heeft het bestuur vergaderd, de vergadering stond met name in het teken van de voorbereiding van de Algemene Leden Vereniging, ALV, van 3 december, de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van het beheer en onderhoud van de velden en de voorlopige financiƫle cijfers over het seizoen 2013/2014.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • De evaluatie van de commissievergadering van Bestuur, Samenleving en Middelen, BSM,Ā  van de gemeente van 10 november waarin de mogelijke investering van de gemeente in de velden van de SV Eemnes is besproken.
  Inmiddels is bekend geworden dat de volgende commissievergadering van BSM op 1 december om 20.00 uur zal plaatsvinden. Komt allen!
 • Datum van de ALV is woensdag 3 december. Let op, start is om 19.30 uur!
 • De voorlopige financiĆ«le cijfers voor het seizoen 2013/2014 zijn besproken.
  De balans en verlies- en winstrekening zullen door de kascontrole commissie worden gecontroleerd en worden besproken tijdens de ALV.
 • De nieuwe website, zie http://old.sveemnes.nl/, welke sinds woensdag 26 november beschikbaar is.
 • Robbie, zie onderaan deze emailer voor een afbeelding, zal op verzoek van de jeugdcommissie weer gebruikt gaan worden. Dit met name om op een speelse manier diverse aspecten van normen en waarden onder de aandacht te brengen.
 • De status van de achterstallige contributies seizoen 2013/2014, en ouder, is besproken. De volgende stappen zullen de komende weken worden uitgevoerd.
 • Het bestuur heeft een eerste voorstel gemaakt voor de intrapballen. De komende weken zal dit voorstel verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat het voorstel in december 2014 zal worden afgerond en in werking kan gaan in het 1e kwartaal van 2015.
 • De procedure met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG, is besproken. De kosten per VOG zijn ongeveer ā‚¬30,= per persoon. Alvorens tot invoering over te gaan wordt onderzocht hoe de kosten kunnen worden betaald.
 • robbieHet tassenrek is inmiddels opgeleverd. Graag altijd jullie tassen in het tassenrek zetten.
 • Het bestuur is zeer verheugd met het feit dat er zich een klein aantal nieuwe vrijwilligsters en vrijwilligers hebben aangemeld. Echter dit is nog niet voldoende.
  Zonder vrijwilligsters en vrijwilligers geen vereniging.
  De club heeft jullie nodig! Meld je aan als vrijwilliger bij een bestuurslid.
 • De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 10 januari van 16.00 – 18.00 uur. Kom en breng met ons allen een Nieuwjaarstoast uit.Ā Noteer deze datum in de agenda.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur