Van de bestuurstafel 27 oktober 2014

Maandag 27 oktober heeft het bestuur vergaderd, onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken:

 • De evaluatie van het bezoek op dinsdag 21 oktober van het college van B&W en de Raad- en Commissieleden, met een nagenoeg volledige bezetting. Het doel van dit bezoek was om elkaar te informeren en van gedachten te wisselen over het beheer en de toekomst van de velden. Zie voor meer informatie het inmiddels op de website en de clubapp gepubliceerde artikel. Publicatie in de Nieuwsbrief volgt met de volgende editie. De volgende stap voor de vereniging is de presentatie van dit onderwerp, en naar verwachting de hieraan gekoppelde besluitvorming, tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, ALV.
  Datum van deze ALV is woensdag 3 december. Let op, start is om 19.30 uur!
  Dit wordt een belangrijke ALV voor de vereniging, wij roepen dan ook alle leden op, en indien van toepassing hun stemgerechtigde, om deze ALV bij te wonen.
 • De komende weken zullen worden besteed aan de voorbereidingen van deze ALV. Het aantal onderwerpen wordt beperkt tot 3. De verwachting is dat deze onderwerpen de avond ruim zullen vullen. De onderwerpen zijn de huldiging van de jubilarissen met 60 jaar lidmaatschap, het resultaat over, en de balans van het seizoen 2013/14, en de toekomst van het beheer en onderhoud van de velden en de hieraan gekoppelde besluitvorming.
 • De status van de achterstallige contributies seizoen 2013/14, en ouder, is besproken. De vervolgstappen zullen de komende weken worden uitgevoerd.
 • Het bestuur zal een voorstel maken voor de intrapballen. Onderdeel hiervan is het op slot houden van het ballenhok op zaterdag.
 • Het bestuur heeft besloten dat alle leidsters, trainsters, leiders en trainers van de F-pupillen tot en met de A-junioren een Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG, moeten hebben. Hetzelfde is van toepassing voor de jeugdcommissieleden, bestuursleden en die vrijwilligers, die doordeweeks het clubhuis bezoeken. De komende periode zullen de benodigde acties worden uitgevoerd.
 • In november zal, naar verwachting, de nieuwe website ‘live’ gaan. De komende weken zullen een aantal vrijwilligers, waaronder onze redactiecommissie, de laatste hand hieraan leggen.
 • De laatste punten van de aanpassingen/verbouwing aan het clubhuis vinden de komende weken plaats. Het bestuur bedankt, namens alle leden, de club van 100 voor de financiering.
 • Het embleem (de letters) SV Eemnes, welke bij de ingang van ons oude clubhuis hing, is maandag 27 oktober in het clubhuis opgehangen. Het bestuur bedankt Henk van Hamersveld voor het redden van dit embleem, welke van grote historische waarde is voor de vereniging.
  clubhuis-sve-logo
 • Deze week zal een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van het tassenrek. Ook deze activiteiten worden uitgevoerd door diverse vrijwilligers. Het bestuur bedankt ook deze vrijwilligers heel hartelijk voor hun inspanningen. Dit betekent ook dat na de oplevering van dit tassenrek alle tassen in dit rek moeten worden geplaatst (en dus niet meer bij de trap, de lift en in de hal).
  clubhuis-tassenrek1
 • Het bestuur is zeer verheugd met het feit dat er zich een klein aantal nieuwe vrijwilligsters en vrijwilligers hebben aangemeld. Echter dit is nog niet voldoende. Zonder vrijwilligsters en vrijwilligers geen vereniging.
  De club heeft jullie nodig! Meld je aan als vrijwilliger bij een bestuurslid. 

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur

clubhuis-tassenrek2