Van de bestuurstafel 30 november 2015

Wat is er nieuw bij de SV Eemnes
De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 30 november.

 • * De voorbereiding voor de¬†Algemene Leden Vergadering, ALV, van maandag 7 december. De agenda is gepubliceerd via de welbekende communicatiemiddelen, clubapp, Nieuwsbrief en de website.
  Een van de punten welke besproken zal worden zijn de voorlopige jaarcijfers seizoen 2014/2015. Deze week zullen de cijfers door de kascontrolecommissie worden behandeld.
  Indien jullie de cijfers voor de ALV willen ontvangen ter voorbereiding, stuur dan graag een email naar bestuur@sveemnes. De desbetreffende rapportages, op papier, worden vervolgens bij jullie thuis bezorgd.
  De ALV start om 19.30 uur, clubhuis is open vanaf 19.00 uur.
 • ¬†* De Nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 9 januari 2016 van 15.00 – 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda.
 • * Daar waar van toepassing ontvangen jullie de 1e en enige herinnering voor de betaling van de contributie.¬†Dit betreft de incasso voor de 1e helft van het seizoen 2015/2016, juli tot en met december 2015, of, voor een aantal leden, voor het hele seizoen 2015/2016, juli 2015 tot en met juni 2016.
  Betaling van de contributies voorkomt voor jullie en de vereniging onnodige en vervelende problemen.
  De richtlijnen zijn inmiddels gepubliceerd.
 • * Afgelopen week zijn er diverse nieuwe poortjes gemaakt op veld 1 en 2.¬†Wij verzoeken jullie vriendelijk de poortjes, en niet de hekken, te gebruiken voor het betreden en het verlaten van de velden.
 • * Aan de oost- en zuidzijde van veld 2 en 3 zijn er nieuwe hekken geplaatst door de gemeente als onderdeel van de aanleg van de nieuwe velden. Het ‘probleem’ van het¬†gat in het hek aan de zuidzijde van veld 3 is opgelost.
  Door het plaatsen van de hekken aan de oostzijde van veld 2 en 3 is de doorsteek van het fietspad achter de Roerdomp naar het overloopveld mogelijk geworden zonder dat men het complex van de SV Eemnes kan betreden.
 • * Deze week zullen de 5 extra ‘hengels’ om ballen uit de sloot te vissen¬†worden geleverd.
 • * Sinds 1.5 week heeft de vereniging in haar clubhuis de beschikking over een zeer grote TV van uitstekende kwaliteit. Deze TV hangt op de plek waar voorheen het scherm hing.
  De vereniging wil Jasper Ruizendaal van harte bedanken voor het lenen van de beamer, Jasper bedankt.
 • * De status van de invoering van het ballenplan voor intrap- en trainingsballen voor alle elftallen.¬†Voor de dames en heren senioren is dit inmiddels nagenoeg afgerond.
  Voor de jeugdelftallen loopt dit niet goed. Er zijn te weinig ballen en van de aanwezige ballen is in een aantal gevallen de kwaliteit onvoldoende. Inmiddels heeft de trainer van elk A- en B-junioren team 5 nieuwe trainingsballen ontvangen en zijn de rode en blauwe ballen met 20 stuks elk aangevuld.
  Gebaseerd op de huidige planning is de verwachting dat het ballenhok voor de jeugd deze week wordt opgeleverd waarbij dan elk team kan beschikken over het afgesproken aantal eigen intrap- en trainingsballen voor dat team en haar eigen opslag.
  In de vorige Nieuwsbrief en op de website zijn de richtlijnen gepubliceerd.
 • * Recentelijk hebben we 2 keer een probleem gehad met de lichtinstallatie. Onderzocht wordt hoe de garantie (en zo ja, waarop precies), of een onderhoudscontract¬†met de leverancier, al dan niet via de gemeente, of een derde, kan worden georganiseerd.
 • * Het bestuur wil een ieder er nogmaals op attenderen dat de doeltjes voor de Champions League¬†uitsluitend en alleen te gebruiken zijn door de speelsters en spelers van de Champions League tijdens hun onderlinge wedstrijden op zaterdagochtend en doordeweekse trainingen.
  Inmiddels hebben alle leidsters/leiders en trainsters/trainers een A4’tje ontvangen met hierop de regels welke gelden voor onze accommodatie, graag deze hanteren.
 • * Een herhaling van de laatste opmerking in ‘Van de bestuurstafel van 9 november’.
  Aan het eind van de zaterdagmiddag is ons complex een opslagplaats (rommelplaats) van lege gebruikte plastic flesjes,¬†lege zakken chips, stokjes van lolly’s,¬†plastic bekers etc.¬†Met name op het bengelveldje en rond de dug-outs op de 3 velden ligt veel rommel. Graag de spullen na gebruik deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken en dan in de plastic zakken.
  Met ons allen houden we ons complex schoon.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.