Van de bestuurstafel 5 mei 2014

Maandag 5 mei heeft het bestuur vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • De aanwezigen tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 23 april hebben de nieuwe statuten unaniem goedgekeurd. De conceptnotulen van deze ALV zullen een dezer dagen beschikbaar zijn via de website. Het bestuur gaat nu deze statuten formaliseren via de notaris. Zodra dit traject is afgerond worden deze statuten gepubliceerd op de website.
 • Nu de nieuwe statuten nagenoeg zijn afgerond gaat het bestuur zich de komende weken bezig houden met het uitwerken van een huishoudelijk reglement, als aanvulling op de nieuwe statuten. Dit huishoudelijk reglement zal ter bespreking, na eventuele gewenste aanpassingen, ter goedkeuring worden aangeboden aan de ALV.
 • De voortgang van de activiteiten voor de indeling van de jeugdteams en de seniorenteams voor het seizoen 2014/15.
 • Bart Vos, Nando Camps en Wesley Out hebben afgelopen seizoen met succes de TC3 cursus afgerond. Met Richard van Haasen komt het aantal trainers met een TC3 diploma op 4.
  Hier zijn we met zijn allen trots op, en dit betekent dat we hierdoor betere mogelijkheden creƫren voor het begeleiden en trainen van onze speelsters en spelers. Ook voor volgend jaar hebben een aantal mensen zich opgegeven voor het volgen van opleidingen, waaronder ook het TC3 diploma. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat deze kandidaten de door hun aangevraagde opleidingen succesvol gaan afronden.
 • Afgelopen zaterdag heeft het 1e van de SV Eemnes zich gekwalificeerd voor het spelen van nacompetitiewedstrijden middels een klinkende 8-2 overwinning bij FC Weesp. Via de nacompetitiewedstrijden kan behoud in de 3e klasse worden gerealiseerd.
  De eerste 2 wedstrijden worden gespeeld tegen D.O.S.C. uit Den Dolder, thuis op 17 mei en uit op 24 mei.
  Als deze dubbel van D.O.S.C. wordt gewonnen staan 2 wedstrijden op het programma tegen een nu nog onbekende tegenstander op 31 mei uit en 7 juni thuis.
  Kom ons 1e elftal aanmoedigen in deze voor onze verenging belangrijke wedstrijden.
  Aanstaande zaterdag speelt Eemnes 1 de laatste competitiewedstrijd thuis tegen FC Hilversum.
  Jullie komen toch ook deze dag naar het complex om het 1e aan te moedigen en elkaar te ontmoeten in het clubhuis?
 • Een initiĆ«le en korte gedachten wisseling heeft plaatsgevonden hoe het bestuur het proces kan organiseren met betrekking tot het realiseren en implementeren van een technisch beleid voor de SV Eemnes. Positief is dat de jeugdcommissie in een vergevorderd stadium is met het maken van een beleidsplan voor de jeugd.
 • De activiteiten in de goedgekeurde investering in de elektriciteitsvoorzieningen zijn deze week uitgevoerd.
  Het nieuwe koffiezetapparaat kan nu worden geleverd en in gebruik worden genomen.
 • Tijdens de vergadering van de club van 100 op 17 april heeft de club van 100 een nieuwe voorzitter gekozen en heeft afscheid genomen van de oude voorzitter. Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest heeft Roel van Wijk afscheid genomen en is Harry Vos tot zijn opvolger gekozen.
  Het bestuur van de SV Eemnes wil, namens alle leden en vrijwilligers, Roel van harte bedanken voor het vele werk wat hij heeft verricht en Harry heel veel succes wensen in zijn rol als voorzitter. Club van 100, op naar de 200 leden!
  Tijdens deze vergadering heeft de club van 100 ook besloten om de verdere inrichting van het clubhuis te financieren. De plannen hiervoor hebben een aantal maanden ter inzage in het clubhuis gelegen.
  Gegeven de vele positieve reacties heeft het bestuur nu besloten deze plannen ter uitvoering te nemen.
 • Het bestuur heeft gesproken over de uitgangspunten voor de begroting seizoen 2014/15. Nadat de penningmeester de conceptbegroting heeft opgeleverd en deze is besproken in het bestuur zal deze conceptbegroting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV.
 • In het wedstrijdsecretariaat zijn de kluisjes geĆÆnstalleerd, een apart rek is gebouwd voor de wedstrijdballen, een aparte plank is gemaakt voor onder andere de scheidsrechterstenues en de vlaggen en de groene kast met kluisjes is teruggebracht naar de SKON.
  De 3 nieuwe computers komen nu prima te pas nu voor alle elftallen het Digitale Wedstrijd Formulier, DWF, moet worden gebruikt.
  Er zullen de komende tijd nog een aantal kleinere aanpassingen plaatsvinden om het hier wat gezelliger te maken alsmede de voorzieningen voor het zetten van thee te verbeteren.
 • Het bestuur heeft de situatie met betrekking tot de huidige website besproken. Qua beheer loopt de huidige website op haar laatste benen. Het bestuur zal de komende weken de opties in kaart brengen voor een nieuwe website en vervolgens besluiten over de volgende stappen.
 • Zoals bekend is hebben een aantal mensen, welke al een aantal jaren het clubblad verzorgen, aangegeven hiermee te willen stoppen. Het bestuur zal samen met deze mensen de komende weken onderzoeken hoe verder kan worden gegaan met ons zeer gewaardeerde clubblad.
 • Loretta Benit, speelster van onze dames 1, zal voor onze vereniging het beheer van twitter voor haar rekening nemen. Meld je aan op twitter en wordt een follower van de SV Eemnes.
 • Vergeet niet zaterdagmiddag en avond 14 juni te noteren in jullie agenda. Afsluiting van het seizoen 2013/14 met een BBQ.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur