Van de bestuurstafel 6 februari 2014

Maandag 10 februari heeft het bestuur weer vergaderd, en de volgende zaken zijn besproken:

 • Meerdere zaken zijn besproken met betrekking tot de jeugd, zoals de succesvolle actie van de Boni, de status van de clinic door FC Utrecht, het benutten en opslaan van materialen, het kunnen meenemen van intrapballen voor die elftallen welke vroeg vertrekken, een leidster-leiders/trainster-trainersavond in april. Maar ook het minder goede gebruik en opbergen van het materiaal.
  Daarnaast is het bestuur verheugd met de te verwachten uitbreiding van de leden van de jeugdcommissie.
 • Het bestuur heeft gesproken over de plannen voor de inrichting van het clubhuis nadat deze plannen eerst met een aantal leden van de inrichtingscommissie zijn besproken. De komende weken zullen de plannen ter inzage liggen in het clubhuis en op diverse plekken in het clubhuis worden opgehangen.
  Nadat deze plannen een aantal weken ter inzage hebben gelegen zal het bestuur de plannen, en indien van toepassing aangepast naar aanleiding van de aan- en opmerkingen van belangstellenden, in een aantal stappen tot uitvoer laten brengen.
 • Het huidige beleid met betrekking tot geen alcohol onder 18 jaar wordt geĆ«valueerd.
 • CommerciĆ«le activiteiten, inclusief de sponsoring. De sponsoring is volop in beweging.
  Er zijn helaas een paar opzeggingen en positief is dat er ook sponsoren zijn welke toch voor de club behouden kunnen worden met een aangepaste sponsorafspraak.
  Gelukkig voor onze verenging zijn er ook weer nieuwe sponsoren. Zeker in de huidige economische situatie is de SV Eemnes hier zeer blij mee.
 • Een eerste gesprek met de SKON heeft inmiddels plaatsgevonden, door zowel de SKON en de SV Eemnes zullen een aantal operationele zaken worden opgepakt.
 • Met de burgemeester en een aantal ambtenaren heeft er een constructief en prettig kennismaking- en introductiegesprek plaatsgevonden. De verwachting is dat er de komende tijd meerdere gesprekken zullen plaatsvinden welke van belangrijke invloed zijn op de SV Eemnes. Een van de onderwerpen waarover nader van gedachten zal worden gewisseld is het beheer en het onderhoud van het terrein. Het bestuur heeft de verwachting dat dit zal leiden tot minstens Ć©Ć©n extra Algemene Leden Vergadering op een nog nader te bepalen tijdstip.
 • Het bestuur gaat de komende weken werken aan het sleutelplan en de verdere inrichting van het wedstrijdsecretariaat in nauwe samenwerking met een aantal dames die regelmatig op het wedstrijdsecretariaat actief zijn.
  Als doelstelling voor de start van het sleutelplan wordt als richtdatum maart 2014 gehanteerd

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur