Van de bestuurstafel 8 maart 2014

Maandag 10 maart heeft het bestuur wederom vergaderd. In verband met de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 28 maart en de te behandelen punten tijdens deze ALV heeft het bestuur besloten regelmatiger en ook korter te vergaderen.

De volgende zaken zijn besproken:

 • Op zaterdag 8 maart zijn er op ons complex 20 competitiewedstrijden gespeeld vanaf de F-junioren tot en met de senioren. Dit is een record voor onze club.
  Daarnaast werden ook de kabouterwedstrijden gespeeld op, zoals dit veld inmiddels wordt genoemd, het 4e veld. De eerste wedstrijden begonnen om 8.30 uur op veld 3 en de laatste wedstrijd begon, ook op veld 3, om 15.30 uur. Bovendien speelde het 1e ook thuis.
  Dit is een fantastische dag voor de verenging geweest, de organisatie verliep goed, ons complex is van ’s morgens vroeg tot aan het eind van de middag gebruikt. Het weer werkte ook goed mee, nagenoeg de hele dag heeft de zon geschenen. Ook het clubhuis kende een goede dag met veel mensen.
  Het bestuur spreekt haar grote dank uit aan alle leden en vrijwilligers die hebben geholpen om deze dag succesvol te laten verlopen.
  Twee punten van aandacht ter voorkoming van onnodige problemen:

  • Er is glaswerk rondom de velden aangetroffen. Het bestuur verzoekt jullie nogmaals geen glaswerk mee te nemen buiten het clubhuis.
   Uiteraard is het mogelijk dat mensen van bezoekende verenigingen dit hebben meegenomen, laten we met zijn allen hierop attent zijn.
  • Een aantal mensen heeft tot 4 x aan toe meerdere fietsen voor het hek moeten verwijderen. Het bestuur realiseert zich dat het zaterdag zeer druk was en het lastig was om een plek te zoeken. Graag verzoeken wij de leden de fietsen in de fietsenstallingen te zetten.

  Aanstaande zaterdag 15 maart staan er 18 wedstrijden op het programma, er wordt goed weer verwacht en we verwachten dat het weer een prettige dag gaat worden.

 • Vorige week zijn 3 desktops geïnstalleerd in het wedstrijdsecretariaat. Twee van deze drie zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) welk nog dit seizoen zal worden ingevoerd voor de A- tot en met de C-junioren en de D-pupillen.
 • Woensdag 12 maart ’s avonds wordt het clubhuis gebruikt voor een verkiezingsdebat van de gemeente Eemnes.
 • Het bestuur heeft van gedachten gewisseld over welke financiële en organisatorische maatregelen genomen moeten worden als gevolg van de te verwachten wijzigingen betreffende het beheer en onderhoud van de velden. Deze gedachten en ideeën zullen worden besproken tijdens de ALV van 28 maart.
 • Het bestuur is gestart met de voorbereiding van de bovengenoemde ALV met als 2 belangrijkste onderwerpen het beheer en onderhoud van de velden, en de consequenties hiervan, alsmede de aanpassing van de statuten.
  Inmiddels is de uitnodiging gepubliceerd in de laatste Nieuwsbrief en op de website.
 • Het bestuur heeft een tweetal uitgaven goedgekeurd voor apparatuur in de keuken.
 • De planning van de voorbereidingen voor het seizoen 2014/15 voor de seniorenselectie wordt besproken.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur