Van de bestuurstafel 8 september 2014

De tweede emailer van het seizoen 2014/15.

Afgelopen zaterdag zijn de eerste competitiewedstrijden van dit seizoen door senioren 1 en 2 gespeeld, helaas hebben beide teams hun eerste wedstrijd verloren.
Aanstaande zaterdag gaat de competitie van start voor alle andere teams, veel succes en plezier en we wensen jullie sportieve wedstrijden.

Maandag 8 september heeft het bestuur vergaderd. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken;

 • Het contract met kledingfabrikant Hummel via de dealer Professional Sport is verlengd. Dit is positief voor zowel Professional Sport als onze vereniging, immers de SV Eemnes betrekt exclusief onze kleding en andere attributen, zoals ballen, keepershandschoenen, etc. via Professional Sport en onze vereniging heeft de beschikking over onder meer voetbalkleding van een hoge kwaliteit.
 • De letters SV EEMNES zullen worden gemonteerd op twee plekken aan de buitenkant van het clubhuis zoals aangegeven op de ontwerptekeningen.
  De lampen welke boven de bar hangen zullen worden doorgetrokken boven de snackcorner.
 • De controle op het verstrekken van alcoholische dranken aan minderjarigen in ons clubhuis zal, daar waar mogelijk, worden aangescherpt. Ook hier kunnen we elkaar helpen om de vereniging te behoeden voor jeugd die het al dan niet bewust probeert.
 • De datum van de volgende Algemene Leden Vergadering, ALV, is bepaald op vrijdag 21 november. In ieder geval zullen de volgende onderwerpen op de agenda staan: jaarrekening en balans seizoen 2013/14, huldiging jubilarissen (en dat wordt een bijzondere!) en beheer en onderhoud velden.
  Noteer alvast deze datum in jullie agenda!
  Een dezer weken worden de conceptnotulen van de ALV van 27 juni 2014 gepubliceerd in de Nieuwsbrief, op de website en de clubapp.
 • Er wordt hard gewerkt aan onze nieuwe website, we verwachten deze site in oktober.
 • Ingehaald door recente publicaties, dit was gepland door het bestuur voor de komende maanden, over het gedrag van vrijwilligers bij verenigingen zullen we de komende tijd Verklaring Omtrent Gedrag, VOG, voor onze diverse vrijwilligsters en vrijwilligers gaan organiseren.
  Het bestuur zal hierover gedurende de komende weken meer informatie verstrekken.
 • Zaterdag 13 september van 13.00 – 17.00 uur wordt door de Hilt de Uitmarkt georganiseerd. De SV Eemnes zal ook aanwezig zijn en worden vertegenwoordigd door diverse bestuursleden. Jullie zijn ook welkom om de stand te bezoeken en om te kijken wat er verder te beleven valt.
 • Ondanks diverse oproepen in diverse media van onze club melden zich er nagenoeg geen vrijwilligsters en vrijwilligers aan. Dit wordt een nijpend probleem. Het laatste wat we zouden willen doen is het verminderen van diverse activiteiten van de club en het noodgedwongen moeten annuleren van wedstrijden door gebrek aan scheidsrechters, het bemensen van het wedstrijdsecretariaat, verminderen van trainingen en beperken openingstijden van ons clubhuis of het verminderen van de kwaliteit van de geleverde diensten via onze vrijwilligsters en vrijwil-ligers.
  De vereniging doet iets voor jullie en jullie doen iets voor de vereniging!
  De club heeft jullie nodig! Meld je aan als vrijwilliger bij een bestuurslid.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur