Van de bestuurstafel 9 november 2015

Wat is er nieuw bij de SV Eemnes

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 9 november.

* De agenda voor de Algemene Leden Vergadering, ALV, van maandag 7 december. Onderwerpen zullen onder andere zijn huldiging jubilarissen, commissieverslagen, de financiële cijfers seizoen 2014/2015, verslag kascontrole commissie, onderhoudsplan accommodatie en rooster van aftreden. De concept agenda zal worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief welke na aanstaand weekeinde wordt gedistribueerd, alsmede op de website.  Ook de concept notulen van de ALV van 6 mei zullen worden gepubliceerd.

* Conform het huishoudelijk reglement is voor de betaling van de contributie de automatische incasso uitgevoerd op 15 oktober en zijn de acceptgiro’s verzonden in de eerste en tweede week van oktober 2015. Dit betreft de incasso voor de 1e helft van het seizoen 2015/2016, juli tot en met december 2015, of, voor een aantal leden, voor het hele seizoen 2015/2016, juli 2015 tot en met juni 2016. Betaling van de contributies voorkomt voor jullie en de vereniging onnodige en vervelende problemen. De richtlijnen worden gepubliceerd in de bekende communicatiemiddelen.

* De status van de invoering van het ballenplan voor intrap- en trainingsballen voor alle elftallen. Een algemene beschrijving zal in de aanstaande Nieuwsbrief worden gepubliceerd, alsmede op de clubapp en de website.

* Het geformuleerde vrijwilligersbeleid zal in de volgende Nieuwsbrief, website en clubapp na dit weekeinde worden gepubliceerd.

* Dinsdag 24 november van 19.30 – 21.30 uur vindt er in ons clubhuis een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente Eemnes, de GGD verzorgt inhoudelijk het programma. Wij nodigen alle leidsters/leiders en trainsters/trainers uit voor deze zeer interessante en nuttige bijeenkomst. Een avond welke prima past in de sociale verantwoordelijkheid welke de vereniging heeft.

* Het bestuur wil een ieder er nogmaals op attenderen dat de doeltjes op veld 1 welke worden gebruikt voor het spelen van E- en F-pupillen wedstrijden op zaterdag na gebruik naar de opstelplaatsen dienen te worden gereden en hier netjes te worden opgesteld. Met 2 volwassenen is dit prima te doen, wel dient gebruik te worden gemaakt van de ‘hondjes’.   Ook de netten van de doelen op veld 1 dienen voor gebruik te worden gespannen en na de laatste wedstrijd op veld 1 te worden ontspannen. Inmiddels hebben alle leidsters/leiders en trainsters/trainers een A4’tje ontvangen met hierop de regels welke gelden voor onze accommodatie.

* Aan het eind van de zaterdagmiddag is ons complex een opslagplaats (rommelplaats) van lege gebruikte plastic flesjes, lege zakken chips, stokjes van lolly’s, plastic bekers etc. Met name op het bengelveldje en rond de dug-outs op de 3 velden ligt veel rommel. Graag de spullen na gebruik deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken en dan in de plastic zakken. Met ons allen houden we ons complex schoon.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.