Van de bestuurstafel 11 mei 2015

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 11 mei:

* Ton van Zanten, bestuurslid senioren, opvolger van Timo Rigter, wordt van harte welkom geheten en Ton wordt succes en vooral veel plezier toegewenst.

*¬†De Algemene Leden Vergadering, ALV, van 6 mei wordt ge√ęvalueerd, met onder meer de volgende punten:
– de meerderheid van de aanwezigen is relatief jong en er waren 4 vrouwen aanwezig;
– de aanwezige jubilarissen werden gehuldigd;
– de begroting seizoen 2015/2016 en het huishoudelijk reglement zijn unaniem goedgekeurd, het huishoudelijk reglement zal op korte termijn worden gepubliceerd via de website;
– van Timo Rigter is afscheid genomen als bestuurslid en Timo is door de ALV, op voorstel van het bestuur, benoemd tot Lid van Verdienste;
– het rooster van aftreden is behandeld en de conform het rooster aftredende bestuursleden, Eddy van der Dussen, Henk van Hamersveld en Rob de Visser, zijn herkozen.

* De laatste Nieuwsbrief verschijnt in de week van 8 juni. Graag zoveel mogelijk en relevante copij inleveren, uiterlijk vrijdag 5 juni.

* De status van de opvolging van de huidige fysiotherapeut.

* Vrijdag 8 mei zijn de stukken voor de aanbesteding voor de vervanging van de huidige velden verzonden door de gemeente aan die partijen welke hebben aangegeven een aanbieding te willen uitbrengen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt eind mei het resultaat bekend gemaakt,

* Er is overleg geweest tussen de gemeente, club van 100 en de SV Eemnes betreffende de wens van de club van 100 om een investering te willen doen in speeltoestellen op het aan te leggen speelveldje.

* De status van de teamindeling voor de jeugdteams seizoen 2015/2016.

* De komende weken zullen de herinneringen worden verzonden voor de nog te betalen contributies voor het seizoen 2015/2016.

* Er zijn wederom een aantal nieuwe reclameborden verkocht, mooi dat deze sponsoren er zijn voor de SV Eemnes.

* De voorbereidingen voor onze verenigingsdag op zaterdag 6 juni zijn in volle gang. Het belooft een leuke dag te worden. Kijk op www.sveemnes.nl voor meer informatie, en vergeet vooral niet kaartjes te kopen.

* De feestelijke opening van het nieuwe complex is gepland voor zaterdag 29 augustus. Inmiddels is er al een aantal malen gecommuniceerd via de email en de website met hierin het aantrekkelijke en leuke programma. Vergeten jullie je niet in te schrijven. Dit maakt de organisatie eenvoudiger.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur