Van de bestuurstafel 9 maart 2015

De 2e emailer van 2015 na de bestuursvergadering van maandag 9 maart is een feit.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

Een herhaalde oproep voor de AED trainingen, Automatische Externe Defibrillator, deze staan gepland voor donderdag 19 en woensdag 25 maart. Meldt je aan bij Ewoud Wesselingh, ewoud@live.com. Jullie hulp in voorkomende gevallen kan het verschil maken.

Het 1e gesprek met de gemeente over de aspecten met betrekking tot de vervanging van de velden heeft plaatsgevonden op maandag 23 februari. Dit gesprek was met name gericht op welke zaken er moeten worden georganiseerd, het bestek welke moet worden gemaakt en een globale planning. De planning is gericht op vervanging gedurende zomer 2015.

De status van de sollicitatieprocedure voor de nieuwe hoofdtrainer met ingang van het seizoen 2015/2016.

De status van de opvolging van de huidige fysiotherapeut, Dennis van Dijk; Dennis gaat stoppen aan het eind van dit seizoen.

De datum voor de Algemene Leden Vergadering, ALV, is bekend, dit is woensdag 6 mei. Noteer deze avond in jullie agenda, start is 19.30 uur. Tijdens deze ALV zal onder andere de conceptbegroting 2015/2016 ter goedkeuring worden voorgelegd, de huldiging van de jubilarissen, de bespreking en goedkeuring van het huishoudelijk reglement, het rooster van aftreden en de personele mutaties, alsmede verdere aanpassingen van de regels met betrekking tot zaalvoetbal.Het rooster van aftreden is besproken, zie hiervoor de aankondiging in de Nieuwsbrief, ClubApp en website.

Een concept van het huishoudelijk reglement is besproken, een aantal aanpassingen zullen worden gemaakt. Het concept welke ter bespreking en goedkeuring aan de ALV van 6 mei zal worden voorgelegd zal worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van april alsmede ook op de website.

Helaas zal het niet meer lukken om de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor het eind van dit seizoen 2014/2015 voor de eerste groep van geselecteerden afgerond te krijgen. De planning is er nu op gericht dit, mede ingegeven door nieuwe regelgeving, met ingang van het seizoen 2015/2016 gereed te hebben voor de eerder genoemde groep.

Een tweede gesprek met de gemeente over hoe de SV Eemnes kan bijdragen in de ambitie van de gemeente Eemnes in haar streven ‘Eemnes opgewekt naar nul op de meter’ zal naar verwachting eind maart plaatsvinden. Dit onderwerp is voor gemeente en de vereniging een belangrijk punt.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies