Van de bestuurstafel 22 juni 2015

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 22 juni.

De status contributies seizoen 2013/2014, en ouder, alsmede status contributies seizoen 2014/2015 worden besproken. Er hebben een beperkt aantal betalingen plaatsgevonden sinds 3 weken geleden, echter er staat nog diverse bedragen open. Herinneringen zijn verzonden.
De contributies en boetes dienen direct te worden betaald doch uiterlijk voor 15 augustus 2015.
Betaling van de uitstaande contributies en boetes voorkomt voor jullie en de vereniging onnodige en vervelende problemen.

De status van de teamindeling voor de jeugd seizoen 2015/2016 is inmiddels definitief en gepubliceerd op de website. Voor alle betrokkenen een lastig proces, waarbij binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden de belangen van de speelsters en spelers worden afgewogen door de jeugdcommissie in samenspraak met de betrokken trainers en leidsters en leiders.

Het contract met FysioHolland is in de afrondende fase, dit bedrijf gaat de fysiotherapeut voor het seizoen 2015/2016 leveren.

De status van de voorbereidingen van het openingsfeest op zaterdag 29 augustus. Door de feestcommissie wordt gewerkt aan een afwisselend en leuk programma voor alle leden.

De concept notulen van de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 6 mei zullen een dezer weken worden gepubliceerd op de website.

‘De koers van de SV Eemnes’ wordt besproken.

De verbouwing van de 3 velden, inclusief de aanleg van het bengelveldje.
Inmiddels is er al ruim 2 weken gewerkt, het gaat snel. Zoals eerder deze week gecommuniceerd, wij verzoeken jullie het bouwcomplex niet te betreden, reden is jullie veiligheid. De aannemer is bezig op alle 3 de velden. Door de werkzaamheden kan Partou vanaf 1 juli, tot en met waarschijnlijk eind juli, geen gebruik maken van het complex van de SV Eemnes. Ook hier is de veiligheid van de kinderen de reden.

De feestelijke opening van het nieuwe complex is gepland voor zaterdag 29 augustus. Inmiddels is er al een aantal malen gecommuniceerd via de email en de website met hierin het aantrekkelijke en leuke programma. Vergeten jullie je niet in te schrijven. Dit maakt de organisatie eenvoudiger.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur