Van de bestuurstafel 19 oktober 2015

De eerste van het seizoen 2015/2016.

Het bestuur heeft dit seizoen al een aantal malen vergaderd, vergaderingen welke grotendeels in het teken stond van de opening van de kunstgrasvelden en bijbehorende zaken op zaterdag 29 augustus.

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 19 oktober.

Een keer in de 6 weken zullen de jeugdcommissie en het bestuur samen 1 uur vergaderen. Dit om gezamenlijk diverse punten te bespreken. De 1e keer was maandag 19 oktober. De onderwerpen waren het ballenhok inclusief intrap- en trainingsballen, waar het bestuur al wat langer mee bezig is, en normen en waarden, en hoe dit verder uit te dragen in de vereniging. De ruimte welke werd gebruikt voor de opslag van diverse materialen benodigd voor onder andere het trekken van de lijnen, wordt omgebouwd tot opslagruimte voor de intrap- en trainingsballen van de senioren elftallen dames en heren. Het bestaande ballenhok zal worden  aangepast zodat elk jeugdelftal hun eigen opslagruimte heeft. Waar nodig zullen nieuwe ballen worden aangeschaft. Meer informatie volgt via de jeugdcommissie en het bestuur.

Donderdag 15 oktober heeft de 1e incasso, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement, voor het seizoen 2015/2016 plaatsgevonden. Betaling van de contributies en boetes voorkomt voor jullie en de vereniging onnodige en vervelende problemen.

De ruimtes voor de trainingsdoelen op veld 1 zullen worden verbreed en verdiept en er wordt een opstaande rand aangebracht zodat de doelen niet in het gras of zand kunnen worden gereden.

Er zullen nog een aantal hekjes worden aangebracht op de 3 velden.

De gemeente zal een dezer weken het hek achter het ‚Äėverste‚Äô doel op veld 3 vernieuwen en¬†verplaatsen.

Het bestuur wil een ieder er nogmaals op attenderen dat het verboden is om het complex te betreden buiten de reguliere openingstijden.

De Algemene Leden Vergadering, ALV, zal plaatsvinden op maandag 7 december, start 19.30 uur.¬†De onderwerpen zijn huldiging jubilarissen en de financi√ęle cijfers seizoen 2014/2015.

Een vrijwilligersavond zal worden georganiseerd op vrijdag 25 maart, hierover volgt te zijner tijd nader bericht.

Het organiseren van het onderhoud aan de kunstgrasvelden inclusief bengelveldje voor de komende jaren wordt besproken.

De afsluitdienst op zaterdag na de laatste wedstrijd op een veld loopt niet goed. Te vaak worden de hoekvlaggen niet meegenomen en opgeruimd en wordt er afval achtergelaten in de dug-outs. Graag jullie aandacht en medewerking, vele handen maken licht werk.

Vanaf zaterdag 17 oktober zijn er nieuwe prachtige wedstrijdballen beschikbaar voor de¬†wedstrijden van de A- en B-junioren en de seniorenelftallen. Voor elk veld zijn er 2 ballen¬†beschikbaar. Wees zuinig op deze ballen en indien de bal over het hek of in de sloot wordt¬†gesloten graag deze bal direct ophalen.¬†Er zullen 5 nieuwe ‚Äėhengels‚Äô worden aangeschaft, dit brengt het totaal op 8, om de ballen uit de¬†sloot te vissen, graag na gebruik weer terug hangen aan de lichtmasten.

Voor de rooksters en rokers onder ons, graag de peuken en de as in de afvalbakken en asbakken doen. Het is geen aangenaam gezicht, om het nog redelijk positief te houden, om te zien hoeveel peuken er op het balkon en op het complex aan het eind van de zaterdag liggen. En het is ook geen prettige klus om deze peuken op te ruimen. Voor ons allen en de jeugd in het bijzonder geen goed voorbeeld.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar

bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur