Van de bestuurstafel 20 april 2015

Van de bestuurstafel van de SV Eemnes

De 4e emailer van 2015 na de bestuursvergadering van maandag 20 april.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

De laatste bestuursvergadering van Timo Rigter. Timo treedt af als bestuurslid tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van woensdag 6 mei wanneer officieel afscheid van hem zal worden genomen.

De status van de opvolging van de huidige fysiotherapeut.

De conceptversie van het huishoudelijk reglement zal ter goedkeuring aan de ALV worden aangeboden.

Deze conceptversie zal worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de week van 27 april alsmede op de website.

De concept notulen van de ALV van 3 december 2014 zijn vanaf begin volgende week beschikbaar via een link op de website.

De conceptbegroting 2015/2016 is besproken. Wil je voor de ALV een copie ontvangen? Dat kan! Stuur een email naar bestuur@sveemnes.nl met je naam en het verzoek en een copie van de conceptbegroting zal bij je in de brievenbus worden gestopt.

Dinsdagmorgen 21 april vindt er een tweede gesprek plaats met de gemeente om het programma van eisen af te ronden betreffende de vervanging van de velden. Informatie zal eerst worden gecommuniceerd tijdens de ALV.

Een voorstel van de jeugdcommissie om gedragsregels op een leuke manier onder de aandacht te brengen wordt met enthousiasme omarmd. Robbie zal hierin worden betrokken.

De feestelijke opening van het nieuwe complex is gepland voor zaterdag 29 augustus. Inmiddels is er al een aantal malen gecommuniceerd via de email en de website met hierin het aantrekkelijke en leuke programma.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies

Namens het bestuur