Van de bestuurstafel 26 januari 2015

De 1e emailer van 2015 is een feit na de bestuursvergadering van maandag 26 januari.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

De cursussen voor de AED, Automatische Externe Defibrillator, staan gepland voor donderdag 19 en woensdag 25 maart. Meldt je aan bij Ewoud Wesselingh, ewoud@live.com. Jullie hulp in voorkomende gevallen kan het verschil maken.

Het 1e gesprek met de gemeente over de aspecten met betrekking tot de vervanging van de velden staat gepland voor woensdag 4 februari.Een eerste informatief en verkennend gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden over de rol welke de SV Eemnes kan vervullen in de ambitie van de gemeente Eemnes in haar streven ‘Eemnes opgewekt naar nul op de meter’.

De status en voortgang van de sollicitatieprocedure is besproken voor de nieuwe hoofdtrainer met ingang van het seizoen 2015/2016.

Dennis van Dijk, de fysiotherapeut van de vereniging, gaat stoppen aan het eind van dit seizoen. Ook aan zijn opvolging wordt gewerkt.

De huidige situatie van een aantal zaalvoetbalteams vergt aandacht. Het bestuur zal de komende maanden aan een voorstel werken en dit ter besluitvorming voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering, ALV, van mei of juni. Er zal geen voorstel worden voorgelegd om te stoppen met zaalvoetbal, wel om een aantal regels aan te scherpen of in te voeren.

De status van de achterstallige contributies seizoen 2013/2014 en ouder is besproken. Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met de status van de inning van de contributies per december 2014, zijnde de contributies van de 1e helft van het seizoen 2014/2015. De acceptgiro’s en de automatische incasso’s voor de 2e helft van het seizoen 2014/2015 zullen medio februari uitgaan.

Voor het voorstel van de intrapballen wordt de mogelijkheid onderzocht om de bestaande subsidieregeling van de gemeente te gebruiken

Het rooster van aftreden voorziet dat elk bestuurslid 1 x in de 3 jaar aftreedt, waarbij het moment van aftreden gefaseerd is voor de 8 bestuursleden. Conform dit rooster van aftreden treden 3 bestuurleden af. Eddy van der Dussen, Henk van Hamersveld en Rob de Visser hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.

Zoals eerder is gecommuniceerd stopt Timo Rigter aan het eind van dit seizoen. Verdere communicatie volgt de komende periode.

Op vrijdag 13 februari wordt een avond georganiseerd voor de sponsoren en de leden van de Club van 100. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar

bestuur@sveemnes.nl.