Agenda (Bijzondere) Algemene Ledenvergadering 11 januari 2017

S.V. Eemnes

(Bijzondere) Algemene Ledenvergadering

Woensdag 11 januari 2017

aanvang: 19.30 uur  clubhuis open: 19.00 uur


1. Opening
2. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 28 november 2016
3. Kunstgrasproblematiek en laatste berichtgeving R.I.V.M.
4. Besluitvorming nieuw clubtenue vanaf seizoen 2017/2018
5. Rondvraag
6. Sluiting