S.V. Eemnes Algemene Ledenvergadering

Maandag 28 november 2016
aanvang: 19.30 uur  clubhuis open: 19.00 uur

A.L.V.
Het bestuur van SV Eemnes nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de najaars Algemene Ledenvergadering morgenavond 28 november, aanvang 19.30 uur in ons clubhuis. Vanaf 19.00 uur is het clubhuis open.

Hieronder presenteren we de agenda voor deze avond. Klik op de link voor de concept-notulen van de Ledenvergadering van 30 mei 2016.

Graag tot morgenavond,

Namens het bestuur van SV Eemnes
Eddy van der Dussen / secretaris

S.V. Eemnes Algemene Ledenvergadering
Maandag 28 november 2016
aanvang: 19.30 uur  clubhuis open: 19.00 uur

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen
  3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 30 mei 2016
  4. Financieel overzicht seizoen 2015/2016
  5. Verslag kascontrolecommissie, décharge verlenen voor het gevoerde beleid en het vaststellen van de kascommissie.
  6. Kunstgrasproblematiek
  7. Bestuursmutaties en verkiezing nieuwe bestuursleden
  8. Rondvraag
  9. Sluiting