S.V. Eemnes schuldig verklaard en veroordeeld tot het betalen van een boete!

Van de voorzitter:

S.V. Eemnes schuldig verklaard en veroordeeld tot het betalen van een boete!

Zoals ik in de vorige Nieuwsbrief schreef kregen wij van de KNVB een schrijven waarin stond dat de S.V. Eemnes in staat van beschuldiging werd gesteld vanwege het (wan)gedrag van toeschouwers van onze vereniging bij de wedstrijd Eemboys-Eemnes.

Inmiddels hebben wij een bewezenverklaring gekregen waarin staat dat S.V. Eemnes schuldig is verklaard en wij veroordeeld worden tot het betalen van een boete. Onderstaand heb ik onderdelen van de bewezenverklaring weergegeven.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,

Tuchtcommissie district West I Enkelvoudige kamer. Betreffende: vereniging Eemnes

UITSPRAAK

Op d.d. 11 mei 2016 heeft de tuchtcommissie aan uw vereniging schriftelijk ten laste gelegd:

Wangedrag in de vorm van, het door toeschouwers van uw vereniging beledigen van de scheidsrechter met de woorden klootzak, homo, blinde en rot op naar waar je vandaan komt of woorden van gelijke strekking en het uiten van commentaar op de leiding van de scheidsrechter.

STRAFOPLEGGING

De tuchtcommissie acht bewezen dat uw vereniging artikel 2 lid 2 sub b Algemeen Reglement jo. lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal heeft overtreden en legt aan uw vereniging daarvoor de volgende straf op:

– Een boete van € 50,00.
De ingangsdatum van de straf is 23 mei 2016.

KOSTEN VAN HET ONDERZOEK

De tuchtcommissie veroordeelt uw vereniging tot de aan de behandeling van deze tuchtzaak verbonden kosten. Deze administratiekosten zijn € 20,40”.

Tot zover het schrijven van de KNVB.

Wij moeten ons diep en diep schamen dat onze club die zegt de normen en waarden hoog te achten wordt veroordeeld voor het feit dat er dingen naar een scheidsrechter zijn geroepen die absoluut ontoelaatbaar zijn. Ik herhaal niet meer wat er geroepen is, het is echt te erg voor woorden!

Hartelijk dank zogenaamde supporter(s) dat jij/jullie dit de S.V. Eemnes hebben aangedaan!!

Bij deze doe ik een oproep aan alle leden op te treden tegen deze idioterie. Wij moeten het niet meer accepteren dat lieden die zich supporter noemen de S.V. Eemnes in diskrediet brengen door beledigende teksten te roepen naar een scheidsrechter c.q. tegenstander en daardoor onze (goede) naam te grabbel gooien. Het bestuur gaat zich beraden welke (disciplinaire) maatregelen er genomen kunnen worden om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.

Bart Nouwens, a.i. voorzitter