Van de voorzitter: Eemnes in staat van beschuldiging gesteld!

Op 11 mei jl. kregen wij van de KNVB een schrijven, waarin stond dat de SV Eemnes in staat van beschuldiging is gesteld, vanwege het gedrag van toeschouwers van onze vereniging. Onderstaand heb ik de inhoud van de brief weergegeven.

“Zeist: 11 mei 2016

Behandeld door: afdeling tuchtzaken

Onderwerp: Eemboys 1 ‚Äď Eemnes 1 d.d. 12 maart 2016

Geacht bestuur,

De tuchtcommissie van het KNVB District West I heeft aan de hand van de verklaring van de
scheidsrechter het vermoeden dat de toeschouwers van uw vereniging de scheidsrechter hebben
beledigd en commentaar hebben geuit.

Gelet op het bovenstaande heeft de tuchtcommissie besloten deze zaak tuchtrechtelijk in behandeling
te nemen.

De tuchtcommissie stelt uw vereniging aanvullend in staat van beschuldiging wegens:

“Wangedrag in de vorm van, het door toeschouwers van uw vereniging beledigen van de¬†scheidsrechter met de woorden klootzak, homo, blinde rot op waar je vandaan komt, of¬†woorden van gelijke strekking en het uiten van commentaar op de leiding van de¬†scheidsrechter (overtreden van artikel 2 lid 2 sub b van het Algemeen Reglement jo. artikel 21¬†lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal).

Uw vereniging is, op grond van artikel 53 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, in de
gelegenheid schriftelijk verweer te voeren tegen genoemde beschuldiging.‚ÄĚ

Tot zover het schrijven van de KNVB.

Blijkbaar heeft de scheidsrechter geconstateerd dat onze supporters zich hebben misdragen door dingen naar de scheidsrechter te roepen, die absoluut ontoelaatbaar zijn. Wat wel vreemd is dat wij pas na twee maanden op de hoogte worden gesteld van dit incident en navraag bij de technische staf van de selectie leerde ons dat de emoties bij zowel Eemboys en Eemnes hoog opliepen en dat er door beide kampen dingen zijn geroepen naar de scheidsrechter. Hoe kan de scheidsrechter dan aangeven dat de supporters van Eemnes in overtreding zijn geweest? Dit gaan wij ook aangeven bij de KNVB.

De SV Eemnes is een club waar normen en waarden hoog in het vaandel staan, bij de ingang van het clubhuis staat op het informatiebord regels weergegeven, o.a. respect voor de tegenstander, respect voor de scheidsrechter enzovoort, deze regels borgen de normen en waarden. Of er door onze supporters de dingen zijn geroepen die bovenstaand zijn weergegeven weet ik niet, want ik was niet bij die wedstrijd. Maar wat ik wel weet is dat langs de velden steeds meer haantjesgedrag is waar te nemen in de stijl van ik roep iets naar de scheidsrechter en een ander gaat er in de overtreffende trap overheen en kijkt dan trots om zich heen, kijk dat durf ik te zeggen. Knap hoor, hij/zij krijgt nog net geen applaus.

Natuurlijk neemt een scheidsrechter wel eens een beslissing die in ogen van anderen onbegrijpelijk¬†is, maar de scheidsrechter is ook maar een mens en moet in en split-second een beslissing nemen en¬†dat valt weleens verkeerd uit, jammer dan. Dat is absoluut geen reden om die man stijf te gaan¬†schelden en hem uit te maken voor ‚Äúklootzak, homo, blinde‚ÄĚ en ‚Äúrot op waar je vandaan komt‚ÄĚ.

Ik doe bij deze een oproep om ook bij ons het haantjesgedrag achterwege te laten en respect te tonen voor de tegenstander, scheidsrechter enzovoort. Als er iemand langs de lijn naast je staat die dit even vergeet, spreek hem of haar daar dan op aan. Dit voorkomt in ieder geval dat wij in de toekomst nog eens door de KNVB in staat van beschuldiging worden gesteld voor een dergelijk incident.

Bart Nouwens, a.i. voorzitter