Van de voorzitter

Het is alweer even geleden dat ik als interim voorzitter ben gekozen in de algemene ledenvergadering van 29 februari jl. . In de eerste bestuursvergadering heb ik de aanwezigen een compliment gegeven over ons prachtige complex. Ik heb de bestuursleden en hun voorgangers gecomplimenteerd met ons park. Wij hebben een accommodatie waar wij trots op mogen zijn. Een prachtig clubhuis en drie velden met kunstgras, een bengelveldje en speeltoestellen voor de kleintjes. Welke club in de 3e klasse kan zich wat dat betreft met ons meten. Chapeau daarvoor…..

De voetbalresultaten van de selectie blijven op dit moment helaas wat achter, maar aan de faciliteiten kan het niet liggen. Laten wij hopen dat wij ons in de 3e klasse kunnen handhaven, naar mijn idee is de 3e -, wellicht 2e klasse het hoogst haalbare voor onze vereniging. Op het moment dat het clubblad uitkomt is het bekend hoe wij het tegen BVV hebben gedaan en ik ga ervan uit dat wij in deze derby als overwinnaar van het veld zijn gestapt. Dat maakt de kans op handhaving in de 3e klasse weer groter.

Mijn rol als voorzitter, ik ben een voorzitter die probeert een positieve sfeer te creëren en die zich niet bemoeit met taken van andere bestuurs- of commissieleden, of ik moet daarom worden gevraagd. Ik zal iemand er zeker op aanspreken als die zijn taak niet, of niet naar behoren vervult.
Wij moeten ons er voortdurend van bewust zijn dat wij als bestuurders dienend moeten zijn aan de leden en geen haantjesgedrag moeten vertonen, wij moeten ervoor zorgen dat onze leden zich prettig voelen bij onze vereniging en dat wij als bestuur hen daarin moeten faciliteren op welk gebied dan ook.
Ik ga ervan uit dat de bestuurs- en commissieleden zich aan hun taakgebieden houden en zich niet ongevraagd bemoeien met portefeuilles van anderen. Advies aan een ander vragen is niets mis mee, advies geven kan ook, maar het moet niet dwingend worden.

Het moet vooral leuk zijn om een club te besturen en met elkaar de schouders eronder te zetten om tot een fraai resultaat te komen. Respect voor elkaar hebben is een belangrijk gegeven en ik weet zeker als wij respectvol met elkaar omgaan dit gaat lukken. Een balans tussen hard werken en plezier hebben draagt hierin zeker bij.

Het is wel een beetje déjà vu gevoel wat ik heb, de problemen die ik in mijn vorige periode als voorzitter tegenkwam zijn er nog steeds. Zo worden onze velden regelmatig gebruikt door de jeugd als de hekken afgesloten zijn. De fietsen worden nog steeds op onmogelijke plaatsen gestald en meer van die zaken.

Ik hou van transparantie en handel daarnaar. Het is helaas niet altijd mogelijk om zaken die onder de hamer zijn te delen met de leden en ik heb de bestuursleden ook uitdrukkelijk verzocht zaken binnenskamers te houden totdat een bestuursbesluit is genomen. Na het genomen besluit wordt deze zo snel als mogelijk gecommuniceerd via de website of de nieuwsbrief.

De deur van de bestuurskamer staat altijd open voor leden die vragen hebben of tegen problemen c.q. ergernissen aanlopen. Ik zou het waarderen dat wij als bestuur of commissie aan de basis van een probleem of ergernis worden ingeschakeld.

Er staat weer een algemene ledenvergadering op stapel, te weten op maandag 30 mei a.s. en ik zou het zeer op prijs stellen dat leden niet hun ergernissen of problemen gaan uiten in die vergadering, maar die van tevoren aan het bestuur of commissie doorgeven zodat het direct opgepakt kan worden.

Ik zie nu al uit naar een ontspannen en prettige ledenvergadering op de 30e mei en doe een oproep aan de leden om deze vergadering te bezoeken.

Met vriendelijke groet,

Bart Nouwens, voorzitter ad interim.