Vervolgoverleg Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, KNVB van maandag 10 oktober

Onderwerp: Informatie na overleg rubber ingestrooide kunstgrasvelden d.d. maandag 10 oktober bij de KNVB in Zeist

Geachte bestuurder,

Vandaag is bij de KNVB in Zeist met een brede delegatie vergaderd over de gevolgen van de uitzending van Zembla en de ontstane onrust over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het sporten op rubber ingestrooide kunstgrasvelden. In de vergadering heeft het RIVM nogmaals benadrukt dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM. Het onderzoek wordt uitgevoerd in¬† opdracht van het ministerie van VWS en zal eind 2016 worden opgeleverd.¬† Zodra de onderzoeksopzet gereed is, zal deze voor iedereen online worden gepubliceerd.

In samenwerking met de KNVB zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht en wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid.

Vereniging Sport en Gemeenten blijft volledig aangehaakt bij het onderzoek en zal haar medewerking verlenen waar gewenst en mogelijk is.

Wij vertrouwen¬† erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben ge√Įnformeerd,

Met vriendelijke groet,
André de Jeu

Directeur
Vereniging Sport en Gemeenten

Postbus 16268, 2500 BG Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag
Telefoon:  070 373 80 53