Agenda ALV 6 mei 2015

S.V. Eemnes
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 6 mei 2015
Aanvang: 19.30 uur, clubhuis open: 19.00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 3 december 2014
Ā  -de concept notulenĀ vind u hier-

4. Huldigen jubilarissen 25, 40 en 50 jaar lidmaatschap

5. Goedkeuren conceptbegroting seizoen 2015/16

6. Goedkeuren concept huishoudelijk reglement
-het huishoudelijk reglementĀ is ook gepubliceerd in laatste Nieuwsbrief.-

7. Rooster van aftreden en bestuursmutaties
-zie publicatieĀ hierover in laatste Nieuwsbrief en ClubApp-

8. Informatie t.a.v. voortgang vervanging alle velden door kunstgras

9. Rondvraag

10. Sluiting


Vooraf inzien van de begroting voor het seizoen 2015/2016

De conceptbegroting 2015/2016 is binnen het bestuur besproken.

Wil je voor de ALV een kopie ontvangen? Dat kan!
Stuur een email naar bestuur@sveemnes.nl met je naam en het verzoek en een kopie van de conceptbegroting zal bij je in de brievenbus worden gestopt.

Namens het bestuur,

Rob Kies